24 września 2011 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Chełmie zorganizował uroczystość rozpoczętą mszą święta w kościele Rozesłania Apostołów, którą celebrował ks. dziekan Józef Piłat, a młodzież z Gimnazjum nr 6 noszącego imię Sybiraków śpiewała pieśni religijne.

W wystąpieniu ks. dziekan z uznaniem podkreślił bohaterską postawę i wytrwałość wszystkich zesłanych w głąb Związku Sowieckiego, oddał hołd tym, którzy na zawsze pozostali na „nieludzkiej ziemi”, złożył życzenia żyjącym.

Po nabożeństwie uroczystość kontynuowano przed pomnikiem Sybiraków. Prezes Zarządu Oddziału pani Maria Sawka powiedziała: „Sybiracy są wzorem głęboko zakorzenionych w narodzie polskim cnót miłości do Ojczyzny, honoru, męstwa i wierności tradycji”.

Pod pomnikiem Sybiraków złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze.

Następnie w lokalu Miś zebrani wysłuchali Hymnu Sybiraków, po czym Prezes pani Maria Sawka powitała gości, w tym:

–        Delegację Oddziału Sybiraków z Lublina pana Prezesa Janusza Pawłowskiego i pana Wiktora Kolaśnika,

–        Dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków panią Beatę Dudę-Kalisio,

–        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie panią Lucynę Kozaczuk,

–        Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych pana Franciszka Golika,

–        Prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia pana Wiesława Kostrobałę,

–        Przedstawiciela 27. Dywizji Armii Krajowej pana Jana Markowskiego,

–        Przedstawiciela Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana Jana Krzysiaka,

–        Przedstawiciela Urzędu Miasta Chełm panią Małgorzatę Godyńską,

–        Przedstawiciela Stowarzyszenia Forum Polskie pana Stanisława Kucia,

–        Młodzież Szkolną Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków,

–        Redaktorów „Nowego Tygodnika” i „Kuriera Lubelskiego”,

–        wszystkich Sybiraków, sympatyków i wspomagających Związek Sybiraków.

Młodzież Gimnazjum nr 6 noszącego imię Sybiraków dała część artystyczną.

Na ręce Dyrektor Gimnazjum nr 6 pani Beaty Dudy-Kalisio przekazano od Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Księgę Sybiraków” w trzech częściach, a także książkę o losach Sybiraków oraz płyty o losach zesłańców i udziale żołnierzy Sybiraków w walkach na frontach II wojny światowej.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków pani Maria Sawka wysłuchała wiele podziękowań za swoją działalność. A pani Prezes przekazała zebranym podziękowanie za obecność i życzyła wszystkiego najlepszego.

Oddział Chełm

 

Click to listen highlighted text!