Bardzo historyczny charakter miała uroczystość w dniu 10 czerwca 2017 r. w kościele Pierwszych Męczenników Polski przy ul. Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim. Powiązana była bowiem z 20. rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim.

Przy tej świątyni stoi pomnik św. Jana Pawła II, który 20 lat temu (dokładnie 2 czerwca 1997 r.) był tam obecny podczas kolejnej pielgrzymki do ojczyzny. W trakcie wygłoszonej wówczas homilii szczególne słowa skierował do Sybiraków. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, z poparciem wszystkich Zarządów Kół i za zgodą gospodarza świątyni ks. Janusza Mikołajewicza, umieścił te słowa na tablicy o wymiarze 70 x 90 cm, wykonanej w Multikolorze z piaskowanym napisem i umieszczonej w tej świątyni.

Ta uroczystość rozpoczęta została koncelebrowaną mszą świętą z udziałem wielu kapłanów kościołów Gorzowa Wielkopolskiego, w tym naszego kapelana Sybiraków ks. Henryka Jacuńskiego. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe Kół ZS z: Gorzowa Wielkopolskiego, Kostrzyna nad Odrą, Dębna, Słubic, Pełczyc, Lipian oraz Zespołu Szkół Licealnych i Ogólnokształcących, w którym działa Klasa Kadetów im. Zesłańców Sybiru. Przybyli liczni Sybiracy i parafianie. Aktu poświęcenia tablicy dokonał kapelan ks. Henryk Jacuński, a odsłonili ją prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Witnicy Bronisława Rubaszewska, prezes Zarządu Koła ZS w Międzychodzie Adam Nowak i Jadwiga Downar – członek Zarządu Koła z Dębna. Pod tablicą złożona została biało-czerwona wiązanka kwiatów.

Po mszy świętej zgromadzeni wysłuchali koncertu poświęconego św. Janowi Pawłowi II, a następnie Zarządy Kół z osobami towarzyszącymi przeszły do użyczonego Wieczernika, w którym odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału z prezesami. Posiedzenie przeprowadziła prezes Zarządu Oddziału Jadwiga W. Ostrowska, rozpoczynając je wspólnym odśpiewaniem ulubionego utworu Jana Pawła II – „Barki”.

Po przekazaniu informacji z posiedzenia Zarządu Głównego we Wrocławiu przez wiceprezesa Zarządu Oddziału Mieczysława Wirszyca i spraw finansowych przez wiceprezesa, skarbnika Wincentego Lubskiego, omówione zostały bieżące sprawy oraz wstępnie zadania na drugie półrocze bieżącego roku, z planami zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Następnie, po wielu przeżyciach wszyscy zgromadzeni chętnie skorzystali z przygotowanego ciepłego posiłku uzupełnionego różnorodnymi owocami.

Z uwagi na wielogodzinny czas uroczystości nieliczną grupą byliśmy przy pomniku św. Jana Pawła II z kwiatami i zniczami.

Msza święta w kościele Pierwszych Męczenników Polski

Msza święta w kościele Pierwszych Męczenników Polski. Pierwszy od lewej proboszcz ks. Janusz Mikołajewicz, pierwszy z prawej (z czerwoną stułą) kapelan Sybiraków ks. Henryk Jacuński

Uczestnicy mszy świętej

Uczestnicy mszy świętej, podczas której dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, i towarzyszącego uroczystości koncertu

Poczty sztandarowe Kół Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim

Poczty sztandarowe Kół Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim podczas mszy

8_Tresc_tablicy

Treść tablicy pamiątkowej odsłoniętej w kościele Pierwszych Męczenników Polski

Autorka: Jadwiga W. Ostrowska, prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim

Click to listen highlighted text!