Doroczna Pielgrzymka Sybiraków do Sanktuarium w Grodźcu i na Jasną Górę w dniach 7 i 8 maja 2011 r.

Fragment uroczystości w Sanktuarium w Grodźcu Składanie wieńców przed tablicą upamiętniającą zbrodnię katyńską Wejście na Wały Jasnogórskie Rozpoczęcie na Wałach Jasnogórskich uroczystości, stoją od lewej: Ojciec Jerzy Pająk z Krakowa Prezes Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie Eugeniusz Grabski Wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie Zygmunt Skotnicki Ksiądz Kapelan Związku Sybiraków […]

Czytaj więcej

Wrocław 14–15 kwietnia 2011 r.

W dniu 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Oddziałów Związku Sybiraków. Zarząd przyjął następujący porządek: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie Regulaminu 2-stopniowego Odznaczenia „Zasłużony dla Związku Sybiraków” i powołanie Kapituły Przyjęcie jednolitego projektu Statutu Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Zatwierdzenie bilansu Zarządu Głównego za 2010 r. Przyjęcie preliminarza przychodów i wydatków na 2011 r. […]

Czytaj więcej

Wystawa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Sejmie została otwarta symboliczna wystawa poświęcona Zesłańcom na Syberię, do Kazachstanu i innych rejonów byłego ZSRR. Wystawie patronował Marszałek Sejmu Pan Grzegorz Schetyna, który w krótkim wystąpieniu oddał hołd Zesłańcom, podkreślając Ich niezwykle ciężkie doznania, łącznie z ofiarą życia. Okazali Zesłańcy hart ducha, patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. Wystawę […]

Czytaj więcej

Pierwsza rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Dzień 10 kwietnia 2011 r. to pierwsza rocznica tragedii pod Smoleńskiem. Sybiracy rozumieją i odczuwają takie tragedie ze szczególnym wyczuleniem, jako że w swoim życiu doświadczyli bardzo dotkliwie i bezpośrednio, utraciwszy wielu swoich najbliższych. Sybiracy wzięli i tym razem udział w licznych uroczystościach na terenie całej Rzeczypospolitej poświęconych ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. Na grobie wieloletniego […]

Czytaj więcej

Obchody 71. rocznicy wywózki na Sybir w Przemyślu.

13 lutego 2011 r. akcją „Zapal znicz zesłańcom” Przemyśl po raz drugi uczcił pamięć Polaków wywiezionych na Sybir. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Świętej Trójcy, której przewodniczył duszpasterz przemyskich harcerzy ks. prałat Stanisław Czenczek. Kazanie wygłosił natomiast proboszcz tamtejszej parafii ks. Jan Mazurek. Mówił m.in. o świecie bez Boga, który przed wielu laty […]

Czytaj więcej

Opłatek Sybiraków w Przemyślu

23 stycznia 2011 r.  jak co roku Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu zorganizował spotkanie opłatkowe dla swoich członków. Spotkanie poprzedziła msza święta w kościele księży Salezjanów w intencji Sybiraków zmarłych na nieludzkiej ziemi oraz żyjących, z udziałem przedstawicieli władz miasta, powiatu przemyskiego, Sybiraków z członkami rodzin oraz mieszkańców Przemyśla. W kościele podczas mszy grała […]

Czytaj więcej