Konkursy – „Pamięć i historia” w Gdańsku

Pamięć i historia są naturalnym spoiwem tożsamości narodowej. „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”… Budując lepszą przyszłość młode pokolenie Polaków chroni pamięć o losach swoich przodków.  W Gdańsku każdego roku odbywają się miejskie szkolne konkursy historyczne poświęcone pamięci Ofiar Golgoty Wschodu. W bieżącym  2021 roku, mimo pandemii, odbyła się X […]

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego w VI Liceum Ogólnokształcącym im Zesłańców Sybiru w Toruniu

25 czerwca 2021r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości, która miała miejsce na szkolnym boisku, przed obeliskiem Sybiraków, wzięli udział goście honorowi, czyli Sybiracy- patroni VILO:  p. Stanisław Dubiel wiceprzewodniczący Koła Związku Sybiraków w Toruniu, p. Józef Mickiewicz – wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w […]

Czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Symbolicznej Mogiły Sybirackiej w Warszawie po renowacji

W dniu 23 czerwca 2021 r.  na zaproszenie dr Jarosława Szarka Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Związku Sybiraków spotkaliśmy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, by uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Symbolicznej Mogiły Sybiraków po renowacji. Oprócz Sybiraków i Goci zaproszonych w uroczystości brała udział duża grupa młodzieży z pocztami sztandarowymi.  Uroczystość rozpoczęto odegraniem […]

Czytaj więcej

80. rocznica deportacji Polaków w głąb ZSRR. Uroczystość w Krakowie

Uroczystości związane z 80-tą rocznicą IV –tej deportacji  Polaków w głąb ZSRR odbyły się  21 czerwca 2021 r. w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie. Wśród zaproszonych gości, oprócz Sybiraków byli seniorzy z organizacji kombatanckich. Szczególnie honorowany był prof. Wojciech Narębski – żołnierz II Korpusu Polskiego walczącego pod dowództwem gen. Władysława Andersa […]

Czytaj więcej

Uczczenie rocznicy III i IV deportacji Polaków na Sybir w Białymstoku

W dniu 21.06.2021 r. zostało zorganizowane spotkanie przez Wojewódzką Radę Kombatantów przy Urzędzie Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w celu uczczenia deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Wojewódzkiej Rady p. Tadeusz Chwiedź witając przybyłych na uroczystość: Wojewodę Podlaskiego p. Bohdana Paszkowskiego, przedstawiciela marszałka województwa podlaskiego oraz duchowieństwo, przedstawicieli WP oraz wszystkich odznaczonych […]

Czytaj więcej