Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla kombatantów i ofiar represji w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wznowił program dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej. https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci/2345-dofinansowanie-zakupu-aparat%C3%B3w-s%C5%82uchowych-dla-kombatant%C3%B3w-i-ofiar-represji-w-2021-roku.html

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił programy dotacyjne: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2853-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html Ogłoszenie otwartego konkursu ofert […]

Czytaj więcej

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego -formularz.

kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sybiracy Szanowni Państwo, druk jest dostępny w powyższym linku. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie a następnie złożenie do swojego Oddziału Związku Sybiraków albo wysłanie bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów do Warszawy. Wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_pienieznego_dla_Sybirakow_mieszkajacych_w_Polsce_po_nowelizacji – plik doc Wniosek_o_przyznanie_uzupeniajacego_swiadczenia_pienieznego_dla_Sybirakow_mieszkajacych_w_Polsce  – plik pdf    

Czytaj więcej

Powstaje reportaż o powrotach Sybiraków do Polski po II wojnie światowej

Archiwum Związku Sybiraków Zarządu Głównego w Warszawie odwiedziła w październiku br. pani Justyna Wicenty, która zbiera materiały do reportażu literackiego o powrotach Sybiraków z zesłania po II wojnie światowej. Sprawna realizacja kwerendy możliwa była między innymi dzięki archiwizacji materiałów – kwestionariuszy członków Związku Sybiraków. Szczególnie interesującymi materiałami okazały się karty repatriacyjne Sybiraków (m.in. informacje o […]

Czytaj więcej