Relacja z potrójnej uroczystości w Łomży

W dniu 10.IV.2022 roku w ,,Dolinie Pamięci” przy kościele Miłosierdzia Bożego odbyła się potrójna uroczystość z okazji: rocznica II wywózki na Sybir, Katyń-symbol zbrodni sowieckich dokonanych na Polakach wiosną 1840 roku oraz 12 rocznicy katastrofy lotniczej z udziałem pary Prezydenckiej w Smoleńsku. Katyń to obowiązek pamięci o ludziach którzy za nie złomną wierność Polsce przypłacili […]

Czytaj więcej

Nadanie imienia dwóm salom lekcyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

12 kwietnia 2022 r. po Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków nastąpiło odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy Sybiraków – Pani Alicji Rataj-Szofer i Pana Eugeniusza Ziarno i nadanie imienia następnym dwóm salom lekcyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Pierwsza sala otrzymała imię Sybiraczki Alicji Rataj-Szofer. Pani Alicja Rataj-Szofer urodzona 1 listopada 1931 r. w […]

Czytaj więcej

Uroczystości upamiętniające rocznicę II deportacji w Białymstoku

W dniu 12.04.2022 r. Sybiracy spotkali się ze społecznością szkolną w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku w celu uczczenia kwietniowej rocznicy deportacji Polaków na Sybir. Grupa Sybiraków, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna spotkali się w dużej sali gimnastycznej, w której na frontowej ścianie były plansza w kolorze […]

Czytaj więcej