Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1428 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142801.pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. https://dziennikustaw.gov.pl/D2018000027601.pdf

Czytaj więcej