Podziękowania od Sybiraków z Torunia.

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk Szanowny Panie Ministrze Sybiracy z Oddziału Toruń serdecznie dziękują za możliwość udziału w Ramach Usług Opiekuńczych dla Kombatantów „Pomoc bohaterom” w dniach 16 listopad – 17 grudzień 2020 podczas szalejącej pandemii. Jesteśmy wdzięczni za pamięć i pochylenie się nad losami seniorów – kombatantów, […]

Czytaj więcej

„Pomoc bohaterom”

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII„ […]

Czytaj więcej

Wspieranie działań archiwalnych 2020.

Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych. Trwają intensywne prace nad realizacją zadania pt. „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”. Celem zadania, dofinansowanego przez  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących […]

Czytaj więcej