Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dzięki projektowi przygotowanemu przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, współfinansowanemu ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możemy realizować marzenie o upowszechnieniu znajomości historii tej niezwykłej profesji. Muzeum jest próbą przedstawienia dziedzictwa, utrwalenia pamięci i wdzięczności za dokonania naszych poprzedniczek oraz wyzwaniem dla następnych pokoleń pielęgniarek i […]

Czytaj więcej

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Przedmiotem działania Muzeum Pamięci Sybiru jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo Polaków w Rosji i ZSRR, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. https://sybir.bialystok.pl/pl/muzeum

Czytaj więcej