Pielgrzymka do Lichenia 2011

W dniu 16 czerwca odbędzie się Pielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu: – godz. 11.00 – uroczystości przed pomnikiem Sybiraków – godz. 12.00 – uroczysta msza święta. Zapraszamy – celebrował będzie Krajowy Kapelan Sybiraków ks. Zdzisław Banaś. Organizator: Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Opolu Pan Walenty Oliwa, tel. 603 790 401.  

Czytaj więcej

Badania lekarskie w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Za publikacją Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie podajemy: Informacja o badaniu lekarskim w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – opinia badania lekarskiego jest bardzo pomocna przy badaniu przez lekarza orzecznika ZUS w sprawie ustalenia niezdolności do pracy w związku z deportacją do ZSRR w okresie 1940–1956. W nawiązaniu do korespondencji listownej informujemy, iż wydanie […]

Czytaj więcej

Poszukiwani

Osoby będące w Aman-Karagaju w Kazachstanie proszone są o kontakt bezpośrednio z panem Jerzym Łysakowskim (e-mail: slamag@telia.com) przebywającym też w tej miejscowości w latach 1940–1944 lub z Zarządem Głównym. ZG  

Czytaj więcej

Wystawa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Sejmie została otwarta symboliczna wystawa poświęcona Zesłańcom na Syberię, do Kazachstanu i innych rejonów byłego ZSRR. Wystawie patronował Marszałek Sejmu Pan Grzegorz Schetyna, który w krótkim wystąpieniu oddał hołd Zesłańcom, podkreślając Ich niezwykle ciężkie doznania, łącznie z ofiarą życia. Okazali Zesłańcy hart ducha, patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny. Wystawę […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie Koła w Bystrzycy Kłodzkiej

Poszukujemy Natalii Dziubińskiej (Dziublińskiej), ur. 1930, która przebywała w Polskim Domu Dziecka w Woroncowce, obwód woroneski, a także innych osób, które tam przebywały. Pani Natalii szuka jej dawna koleżanka, Anna Pietrowna. Miejscowa rosyjska szkoła prowadzi prace badawcze związane z Polskim Domem Dziecka, w związku z tym prosimy wszystkich, którzy mają jakieś informacje na ten temat, […]

Czytaj więcej