Pielgrzymka do Lichenia 2011

W dniu 16 czerwca odbędzie się Pielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu: – godz. 11.00 – uroczystości przed pomnikiem Sybiraków – godz. 12.00 – uroczysta msza święta. Zapraszamy – celebrował będzie Krajowy Kapelan Sybiraków ks. Zdzisław Banaś. Organizator: Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Opolu Pan Walenty Oliwa, tel. 603 790 401.  

Czytaj więcej

Badania lekarskie w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Za publikacją Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie podajemy: Informacja o badaniu lekarskim w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – opinia badania lekarskiego jest bardzo pomocna przy badaniu przez lekarza orzecznika ZUS w sprawie ustalenia niezdolności do pracy w związku z deportacją do ZSRR w okresie 1940–1956. W nawiązaniu do korespondencji listownej informujemy, iż wydanie […]

Czytaj więcej