Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu

1 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół Salezjańskich im. ks. Adama Czartoryskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie członków Oddziału Związku Sybiraków z młodzieżą licealną i gimnazjalną. Zwieńczyło ono obchody Roku Sybiraka 2010, ogłoszonego przez marszałka województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Zespołu Szkół ks. Wiktor Szlęzak, grono nauczycielskie, prezes Oddziału Jerzy Rożko, sekretarz Stanisława Żak, […]

Czytaj więcej

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie

Z kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na warszawskim Grochowie związana jest ściśle historia Koła Związku Sybiraków Praga-Południe. To tutaj od samego początku Sybiracy znaleźli schronienie i opiekę ze strony proboszcza parafii ks. Krzysztofa Jackowskiego, mogli organizować spotkania na mszach świętych wielkanocnych i bożonarodzeniowych połączonych z tradycyjnym jajeczkiem i opłatkiem. Los rodaków, którzy […]

Czytaj więcej

Symboliczna Mogiła Sybiraków na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie

Monument na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie symbolizujący Polską Golgotę Wschodu jest wyrazem nierozerwalnej więzi z wielopokoleniową martyrologią syberyjską Narodu Polskiego. Przywołuje naszej pamięci miliony Polaków zesłanych, więzionych, zgładzonych na ziemiach byłego imperium carskiego i sowieckiego. Wyrosły tam polskie bezimienne mogiły, dziś już nie do odnalezienia. Na tablicach monumentu, stanowiącego jedną wspólną Symboliczną Mogiłę poświęconą wszystkim […]

Czytaj więcej

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie jest usytuowany przy skwerze Matki Sybiraczki (między ulicami Muranowską i generała Władysława Andersa) w Warszawie. Został wzniesiony dla uczczenia polskich obywateli – ofiar agresji sowieckiej 17 września 1939 r., wywiezionych do łagrów bądź zesłanych na Syberię, oraz oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu. Odsłonięcia pomnika dokonał Prezydent RP Lech […]

Czytaj więcej

Pamiątkowy głaz w Bachowie

10 lutego 2008 r., w 68. rocznicę wywozu, w Bachowie został poświęcony głaz upamiętniający mieszkańców – ofiary deportacji, wywózek i zsyłek na Sybir podczas II wojny światowej. Wyryty w granicie napis głosi: „Gdzie ginie pamięć ludzka, tam mówią kamienie”. Do ufundowania znaku pamięci przyczyniły się Samorząd Gminy Krzywcza, Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu, stowarzyszenie „W […]

Czytaj więcej