Digitalizacja i udostępnienie online materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Związku Sybiraków.

Trwają intensywne prace nad realizacją zadania pt. „Na nieludzkiej ziemi. Digitalizacja i upowszechnienie materiałów dotyczących osób zesłanych na Sybir w latach 1939-1941”. Celem zadania, dofinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest digitalizacja i udostępnienie online w Otwartym Systemie Archiwizacji kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum […]

Czytaj więcej

Wyjazd Sybiraków z Warszawy do Muzeum Pamięci Sybiru

W czwartek 28 października do Muzeum Pamięci Sybiru przybyli Sybiracy z Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków. Organizatorem wyjazdu było koło Warszawa-Ochota a mógł się on odbyć dzięki pomocy finansowej Dzielnicy Ochota. Grupa liczyła 50 osób a w jej skład oprócz Sybiraków wchodzili też zaproszeni Kombatanci AK,  Przedstawiciele Fundacji Polska Niepodległa, więźniarki z Mauthausen-Gusen oraz delegacja radnych […]

Czytaj więcej

Marian Sławiński

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 83 lat odszedł na wieczna wartę do Pana śp.  Marian Sławiński  Zarząd Związku Sybiraków Koło Legnica dnia 15 października 2021 r. pożegnał wieloletniego działacza naszego zarządu pana Mariana Sławińskiego Marian Sławiński urodził się 01 maja 1938 r. w miejscowości BÓR, powiat DZISNA, województwo WILNO. W marcu 1941 r. […]

Czytaj więcej

Nadanie imienia ,,Polskich Dzieci Sybiru” Szkole Podstawowej w Szczepankowie

W dniu 15.10.2021 roku odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia ,,Polskich Dzieci Sybiru” Szkole Podstawowej w Szczepankowie. W obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ministra Dariusza Piontkowskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty i przybyłych Sybiraków dyrektor szkoły odebrał Uchwałę Rady Gminy Śniadowo w sprawie nadania imienia.  Ważnym punktem programu było przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez […]

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca br. zostało ustalone, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy). Ustawa została opublikowana w dniu 30 kwietnia br. Poniżej przedstawiamy informacje na temat najważniejszych regulacji zawartych w nowelizacji.   […]

Czytaj więcej

Udział Warszawskich Sybiraków w IV Marszu Pamięci Sybiru Ziemi Ostrowskiej

Oddział Warszawski Związku Sybiraków został zaproszony przez Społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie oraz Proboszcza Parafii pw. św. Rocha w Jasienicy do udziału w IV Marszu Pamięci Sybiru Ziemi Ostrowskiej, który odbył się  w dniu 8 października 2021 r. Szkoła ta jest bardzo aktywna w krzewieniu pamięci o Sybirakach.  Kolejnym jej przedsięwzięciem […]

Czytaj więcej