Uroczystości upamiętniające rocznicę II deportacji w Białymstoku

W dniu 12.04.2022 r. Sybiracy spotkali się ze społecznością szkolną w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku w celu uczczenia kwietniowej rocznicy deportacji Polaków na Sybir. Grupa Sybiraków, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna spotkali się w dużej sali gimnastycznej, w której na frontowej ścianie były plansza w kolorze […]

Czytaj więcej

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sybirakach w Dębicy/Pilźnie

21  marca 2022 r.  –  „Pisk  białego  orłą ” –  widowisko  słowno  – muzyczne  w  wykonaniu  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1 w Jodłowej przygotowane przez: ks.  Piotra     zainicjowało Galę Finałową  I  Powiatowego  Konkursu  Wiedzy  o  Sybirakach. W  Domu Kultury w Pilźnie laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe  (markowy  sprzęt  audio),  listy gratulacyjne od  Kordiana Borejki  […]

Czytaj więcej

Zgromadzenie Delegatów Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie

12 marca 2022 roku w sali zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego Związku Sybiraków. Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru Oddziału (2) oraz odśpiewaniu hymnu Związku (3). W obradach wzięło udział 27 delegatów reprezentujących wszystkie Koła z terenu działania Oddziału – frekwencja wyniosła 100%. […]

Czytaj więcej