Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pomoc pieniężna dla środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej – poradniki dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Aktualizacja informacji z dnia 19-10.2021 r.   Pomoc_pieniezna_dla_osob_posiadajacych_uprawnienia_kombatanckie Pomoc_pieniezna_dla_wdow_i_wdowcow_po_kombatantach Pomoc_pieniezna_dla_osob_deportowanych_do_pracy__przymusowej_

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca br. zostało ustalone, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy). Ustawa została opublikowana w dniu 30 kwietnia br. Poniżej przedstawiamy informacje na temat najważniejszych regulacji zawartych w nowelizacji.   […]

Czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zniesienia ograniczeń w przyznawaniu świadczenia pieniężnego przysługującego osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR

Świadczenie pieniężne przysługuje osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na mocy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz 1428 ze zm.). Nowelizacja z 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 794) zniosła ograniczenie czasowe w przyznawaniu uprawnień osoby represjonowanej, które wcześniej było do 1956 r.  Aby otrzymać […]

Czytaj więcej

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

17 września 2021 roku uroczyście otworzy swe podwoje Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum tworzone z myślą o Was i dla Was. Będzie to zarówno miejsce pamięci o tych, którzy na zawsze pozostali na „nieludzkiej ziemi”, jak i tych, którzy przeżyli, zostawiając tam swoje cierpienie, zdrowie i wspomnienia dramatycznego dzieciństwa. https://sybir.bialystok.pl/ Materiał dzięki uprzejmości Muzeum Pamięci Sybiru.

Czytaj więcej