Wyjaśnienie w sprawie zniesienia ograniczeń w przyznawaniu świadczenia pieniężnego przysługującego osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR

Świadczenie pieniężne przysługuje osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na mocy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz 1428 ze zm.). Nowelizacja z 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 794) zniosła ograniczenie czasowe w przyznawaniu uprawnień osoby represjonowanej, które wcześniej było do 1956 r.  Aby otrzymać […]

Czytaj więcej

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

17 września 2021 roku uroczyście otworzy swe podwoje Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum tworzone z myślą o Was i dla Was. Będzie to zarówno miejsce pamięci o tych, którzy na zawsze pozostali na „nieludzkiej ziemi”, jak i tych, którzy przeżyli, zostawiając tam swoje cierpienie, zdrowie i wspomnienia dramatycznego dzieciństwa. https://sybir.bialystok.pl/ Materiał dzięki uprzejmości Muzeum Pamięci Sybiru.

Czytaj więcej

Kwartalnik „Zesłaniec”

„Zesłaniec” – kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków założony został w roku 1996 przez Wiesława Krawczyńskiego z Krakowa i Antoniego Kuczyńskiego z Wrocławia, osoby w życiu, których przejawiają się różne konteksty obcowania z Syberią – naukowe, zesłańcze, humanitarne, podróżnicze itp. Podobne wątki przewijają się także w biografiach członków kolegium redakcyjnego tego pisma: Anny Dzienkiewicz, […]

Czytaj więcej