Zjazd Szkół im. Sybiraków

Zarząd Główny Związku Sybiraków uprzejmie informuje, że w dniach 2–4 czerwca br. w Nowym Sączu odbędzie się pierwszy krajowy Zjazd Szkół z całej Polski noszących imię Sybiraków. Dla Związku Sybiraków jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, aby możliwie najszersze kręgi młodzieży polskiej poznawały historię przymusowych zesłań Polaków do Rosji, szczególnie w okresie II wojny światowej. Aktualnie […]

Czytaj więcej